היים >פֿאָרױס >אױטאָמאַטיש אינערלעכן־רעפֿערענץ פֿאַרגרעסער