היים >פֿאָרױס >פּאַס־אַקטיװדיקײט>פֿאָקוס־לױפֿער שפּראַך