היים >פֿאָרױס

פֿאָרױס

Dongguan junchunyang פּראָצעס פּראָצעס עפֿן, טראָם: מיר סטילן אָן פֿון די צום פּראָצעס פּראָצעס, פּראָצעס, פּראָצעס פּראָצעס, טאַבעלע פּאַסס, אין עפֿן. פֿאָרױס האָבן דיר אָדער פּראָגרעסערן, אָדער פּראָגרעסערס אין דאָרן דאָ און באַהאַנדלונג פֿון די דאָ. פֿאַר איבער די צעפּיכעסל אינפֿאָרמאַציע, דאָזיש.